731 yılında, Kültekin Kağan ölünce, Çin İmparatoru, mezar evinin, heykelin ve süslemelerin yapımı için, en iyi sanatçılarını Doğu Türklerine yolladı. Kültekin Kağanın cenaze merasimine, her yerden temsilciler armağanları ile birlikte geldiler. Çin temsilcisi, on bin ipekli kumaş, altın, gümüş hediyeler getirdi.Bilge Kağan Çin ile iyi münasebetlere devam etti. İsrarla bir Çin prensesi ile evlenmek istiyordu. […]